Trang chủ VNDC kiếm tiền, 7 cách kiếm tiền với VNDC 2021 hướng dẫn đăng ký tài khoản VNDC trên ứng dụng Wallet