Trang chủ VNDC kiếm tiền, 7 cách kiếm tiền với VNDC 2021 hướng dẫn xác thực tài khoản kiếm tiền với VNDC